ÇEVREYE KATKIMIZ

DİJİTAL BULUŞMALAR KARBON SALINIMINI AZALTIYOR

Sanal etkinlik organizasyonu sırasında ortaya çıkan karbon salınımı fiziki mekanlarda gerçekleşen etkinliklerin ürettiği karbonun %1'ine denk gelmekte. Dünyanın farklı yerlerinden gelen binlerce kişinin aynı mekanda buluşmak için gerçekleştirdiği seyahatlerin yanı sıra bu etkinliklerde dağıtılacak katalog ve promosyon malzemelerinin üretilmesi, sergilenecek ürünlerin taşınması, etkinliğin şehir trafiği üzerindeki negatif etkisi gibi birçok faktör buluşmaların dijitalleşmesiyle daha aza indirgeniyor.
— Internet'in ve artan elektrik kullanımının çevreye etkisi nedir?
Dijitale geçiş fiziki aktivitelerin yarattığı karbon salınımını azaltsa da bu interneti ayakta tutan sistemlerin çevreye hiçbir negatif etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. Bu sistemlerin dünyadaki emisyonun %2'sine yol açtığı hesaplanmakta. Gittikçe artan elektrik kullanımı yakın gelecekte yeni sorunlara yol açabileceğinden dijital ortamda faaliyet gösteren firmaların hizmetleri çevreci teknolojilere ağırlık veren servis sağlayıcılardan almaları önem kazanıyor.
Pazarlama süreçlerinizi ve görüşmelerinizi çevirim içine taşıyın
Dijital teknolojileri kullanarak iş süreçlerinizi optimize edin
Seyahat, taşıma, konaklama gibi bütçe kalemlerinden yaptığınız kesintilerin bir kısmını çevreci projelere harcayın
1
800 kişinin katıldığı üç günlük bir konferans, 455 ton CO2 ve türevlerini çevreye yaymaktadır. Bu, katılımcı başına ortalama 0,57 ton CO2 eşdeğeri anlamına gelir. Bu emisyonlara başlıca katkıda bulunanlar, katılımcı başına 0,47 ton CO2 eşdeğeri olan seyahat faaliyetleridir. Bunları, otelde gecelik konaklamalar ve ikram hizmetleri izlemektedir.